wijzende vinger

Klacht indienen? 

Faircasso is een sociale onderneming, hoe wij met mensen omgaan is één van de belangrijkste onderdelen in het werk van Faircasso.

Als jij een klacht hebt, dan horen wij dat graag. Zo kunnen wij dit onderzoeken en eventuele verbeteringen direct doorvoeren.

Kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit en de sociale manier van werken te garanderen, wordt Faircasso door een externe onafhankelijke organisatie eens in de twee jaar (of eerder als er klachten zijn) beoordeeld.

Als alles goed is, mogen wij het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren behouden. Als er dingen niet goed gaan, dan kunnen wij het keurmerk kwijtraken. Kijk voor meer informatie op de website van het keurmerk. 

Klachtenformulier
een helpende hand

E-mail of post

Een klacht meld je bij Faircasso aan via e-mail of per post.

E-mailadres: communicatie@faircasso.nl
Adres: Hofplein 19, 3032 AC te Rotterdam, t.a.v. team klachten.

Hoe dien je een klacht in?

Onderwerp

Vermeld aan het hoofd van de brief of in de onderwerpregel van de e-mail: ‘Klacht’.

Dossiernummer

Is jouw klacht gerelateerd aan een lopend dossier? Vermeld dan het dossiernummer en de namen van de betrokken partijen.

Omschrijving

Geef een duidelijke omschrijving van de klacht. Gaat de klacht over het optreden van één van onze medewerkers? Vermeld dan de naam van de betrokken medewerker.

Contactgegevens

Vermeld jouw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

handen in de lucht

Reactie

Binnen drie werkdagen bevestigen wij de ontvangst van de klacht. Een inhoudelijke reactie op de klacht kan je binnen twee weken verwachten.

Heb je hulp nodig? Bel 010-7900632, dan helpen we je snel.