Terug naar overzicht

Sociaal incasseren begint zich uit te betalen

#actueel
Analyse Nederland03 March 2021
  • Deel:

De incassowereld heeft een negatieve sfeer om zich heen hangen en dat is niet per se zonder reden. Ze verdienden jarenlang veel geld door te incasseren bij mensen met schulden, maar hadden weinig tot geen oog voor de mens achter de schuld. 

Faircasso

Aandacht en begrip

Laat het duidelijk zijn, sociaal verantwoord incasseren gaat in principe nog steeds over het innen van uitstaande schulden. “Als je afspraken maakt om een betaling te doen, dan moet je deze nog steeds nakomen”, vertelt Jaime Jorba Bos, expert op het gebied van sociaal verantwoord incasseren. “Het grote verschil bij sociaal verantwoord incasseren is dat er niet alleen gekeken wordt naar de schuld, maar ook naar de mensen achter de betalingsachterstand. Vaak is er niet enkel een financieel probleem, maar kampen zij ook met stress, taalachterstand of andere problemen in de persoonlijke sfeer. Door deze opeenstapeling kunnen zij simpelweg hun schulden niet betalen, met als gevolg dat ze zich uit angst gaan verstoppen voor de schuldeiser, terwijl dat juist niet is wat je wilt. Uiteindelijk leidt dat tot frustratie, deurwaarders en nog veel hogere kosten. Sociaal incasseren begint daarom bij het opbrengen van begrip voor het probleem van de schuldenaar.”

“Als je afspraken maakt om een betaling te doen, dan moet je deze nog steeds nakomen”

Jaime Jorba Bos

Het complete plaatje

Het is daarom van groot belang om een veilig dialoog omtrent schulden te faciliteren, waarmee het contact met de schuldenaar hersteld kan worden. “Mensen met schulden schamen zich hier vaak voor”, vertelt Jorba Bos. “Soms ervaren ze ook stress, hebben ze een taalachterstand of een beperking. Vanuit die situatie is het lastig om het gesprek met de schuldeiser aan te gaan, daarom moet juist de schuldeiser een veilig dialoog kunnen faciliteren. Om dit goed te kunnen doen is kennis van schuldhulpverlening en psychologie nodig. Sociaal incasseren begint dus echt bij het doorgronden van het probleem en het opnieuw opbouwen van vertrouwen. Als je snapt wat het probleem is kan je pas gaan nadenken over de oplossing.”

Zonder een brede aanpak van schulden is alle voorgaande inzet zinloos, vertelt Jorba Bos. “Vaak richt incasso zich enkel op de betalingsachterstand waarvoor het incassobureau is ingeschakeld, en dat is ook logisch omdat incassobureaus specifiek hiervoor worden ingehuurd. De oplossing ligt echter niet enkel in die ene achterstand, maar in alle achterstanden. Als een schuldenaar meerdere schulden heeft en een lage afloscapaciteit, dan zal deze vaak de ene maand de ene schuld betalen en dan de maand daarop de andere. Wordt er ook nog een loonbeslag opgelegd, dan kan de schuldenaar vervolgens de huur ook niet meer betalen, waardoor deze alleen maar dieper in de schulden terecht komt. Bij sociaal verantwoord incasseren wordt echt goed doorgrond wat de afloscapaciteit is en worden schuldenaren geholpen bij het herstructureren van al hun schulden.”

Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat er alles aan gedaan wordt om gerechtelijke procedures te voorkomen. “De schulden en stress nemen daardoor namelijk alleen maar toe”, vertelt Jorba Bos. “En dat is zonde. Sociaal verantwoord incasseren duurt misschien iets langer, maar dat is wel nodig om tot een menselijke oplossing te komen.”

Eerlijk duurt (uiteindelijk) het kortst

Juist in de huidige tijd is het belangrijk dat we hier meer op focussen, stelt Jorba Bos. “Vanwege de coronacrisis wordt alles eigenlijk opnieuw herschikt, maar er zijn ook steeds meer Nederlanders met schulden bijgekomen. De kloof tussen arm en rijk wordt daardoor ook steeds groter. De vraag is of we als schuldeisers en incassobureaus dan moeten blijven gaan voor het eigen hachje, of dat we gaan voor een lange termijnvisie die in eerste instantie iets meer kost, maar uiteindelijk meer oplevert. Als je samen aan oplossingen werkt leidt dat uiteindelijk tot gemiddeld tien procent beter incassoresultaat en minder dure gerechtelijke procedures. Uit ervaring weten wij dat meer klanten hierdoor een positieve ervaring hebben met een incassotraject en als klant aanblijven of zelfs terugkeren. Zo zijn uiteindelijk zowel de schuldenaren als de schuldeisers en de incassobureaus beter af, sociaal incasseren is dus ook zakelijk de slimste oplossing.”

Marjon Kruize

#actueel
Analyse Nederland03 March 2021
  • Deel:
duim omhoog

Volg onze beweging naar eerlijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief - Het Goed Nieuwsbericht - en blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws over menselijk incasseren.

Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacy voorwaarden